عکس هایی فوق العاده از مهندس واقعی در طبیعت

[ad_1]

Straight line
1579360099 robeka.ir عکس هایی فوق العاده از مهندس واقعی در طبیعتبرش در امتداد خط مستقیم

1579360101 robeka.ir عکس هایی فوق العاده از مهندس واقعی در طبیعت

Leaving the end part to hang the house
قسمت آخر برای تعلیق خانه بُرش نمی خورد

1579360102 robeka.ir عکس هایی فوق العاده از مهندس واقعی در طبیعت

Measuring distances
اندازه گیری فاصله ها

1579360104 robeka.ir عکس هایی فوق العاده از مهندس واقعی در طبیعت

Folding the leaf — real art
تا کردن برگ – هنر واقعی

1579360105 robeka.ir عکس هایی فوق العاده از مهندس واقعی در طبیعت

From beneath
و نیز از قسمت زیر

1579360106 robeka.ir عکس هایی فوق العاده از مهندس واقعی در طبیعت

Holding two sides together
دو قسمت را همزمان کنار هم نگهداشتن

1579360108 robeka.ir عکس هایی فوق العاده از مهندس واقعی در طبیعت

Using right side to hold and left side to fold..!
قسمت راست را نگهداشتن تا قسمت چپ تا بخورد…!

1579360109 robeka.ir عکس هایی فوق العاده از مهندس واقعی در طبیعت

Real engineering …
مهندسی واقعی …

1579360111 robeka.ir عکس هایی فوق العاده از مهندس واقعی در طبیعت

House is now hanging to keep enemies out
خانه اکنون معلق است تا دست دشمنان به آن نرسد

1579360112 robeka.ir عکس هایی فوق العاده از مهندس واقعی در طبیعت

installing the door
تعبیه درب وردی منزل

1579360113 robeka.ir عکس هایی فوق العاده از مهندس واقعی در طبیعت

Checking the support and enforcing it with glue
کنترل تکیه گاه و محکم نمودن آن با چسب
1579360099 robeka.ir عکس هایی فوق العاده از مهندس واقعی در طبیعت

isn’t it the best engineering?
The miracle of creation has no end…
آیا این مهندسی نیست ؟
معجزه آفرینش پایانی ندارد …

لینک منبع

بیشتر بخوانید:  انواع استایل مردانه شیک + نکات شیک پوشی برای مردان (ست لباس)
[ad_2]

مطلب پیشنهادی

بیوگرافی بهمن دان بازیگر توانمند سینما و تلویزیون

[ad_1] بهمن دان بازیگر سینما و تلویزیون   بیوگرافی و عکس های بهمن دان بهمن …